Mieszkanie w Krakowie

Głównym spośród trudnych problemów w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze województwa nie są przygotowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki powstał poprzez zwiększenie się ilości samochodów na krajowych ulicach. Przez to właśnie główną z najważniejszych inwestycji jakie powinno podjąć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w transport i komunikację. Jezdnie i komunikacja miejska to priorytet, który da przestrzeń na to by zwiększyć wygodę krakowian a także poprawi całość gospodarki Krakowa.

Na tle innych lokalizacji, nowe projekty drogowe jakie realizuje Kraków mocno się wybijają. Krakowianie w referendum opowiedzieli się za budową metra, jednak zanim ono powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i nawierzchnie drogowe trzeba włożyć sporo pieniędzy . Spośród ważniejszych inwestycji warto wymienić:
całkowicie elektryczną nitkę autobusów – jedyną w kraju,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Poza tym, w planach Kraków ma budowę przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi połączeniami i naprawy istniejących połączeń autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy napraw nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dotarciu do pracy dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto jednak pamiętać, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i by mieszkało się wygodniej, trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski opinie
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko kolejne drogi, jak również lepszej jakości nawierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna powierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje jeszcze kolejnych zmian i inwestycji, aby jeździło się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale też komunikacją miejską. Mimo to widać wyraźnie, że całość jest na świetnej drodze do tego, by Krakusom mieszkało się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.