Kawa – skąd jest i kiedy zaczęto ją pić? Historia kawy rozpoczyna się zapewne w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi